INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracy nowo zainstalowanych wodomierzy oraz w przypadku niezgodności danych na otrzymywanych miesięcznych rachunkach prosi o kontakt osobisty w Biurze Obsługi Interesantów I piętro, pokój nr 1.

Zarząd

Krasnystaw, 30.04.2018

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia