START     EBOK

Numery rachunków Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Numery rachunków bankowych:

Bank Spółdzielczy
16 8200 0008 2001 0009 1170 0001

UWAGA!
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wprowadził usługę „płatności masowych”

Oznacza to, że każdy lokator posiada indywidualne konta na:

- czynsz
- wodę
- garaż

Numery kont zamieszczone są na indywidualnych blankietach wpłat.

Pozostałe wpłaty (za usługi, zadłużenie zasądzone i inne) prosimy wpłacać na ww. rachunek Banku Spółdzielczego.