START     EBOK

Historia Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

historia ksm

Początek działalności obecnej Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie datuje się na 18 stycznia 1961 roku, kiedy trzydziestu członków założycieli wzięło udział w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Założycielskim Spółdzielni. W trakcie obrad przyjęto dla niej plan działania i określono program rozbudowy na lata 1961-1965. Podjęto ponadto decyzję o wykupieniu budynku mieszkalnego (18 – rodzinnego) od Rady Narodowej w Krasnymstawie, który stoi do dzisiaj przy ulicy Mickiewicza. Ustalono też wówczas wysokość wkładów mieszkaniowych, przyjęto Statut, wyłoniono Radę Nadzorczą oraz Zarząd.

Kolejnym krokiem w rozwoju organizacji było zarejestrowanie 5 kwietnia 1961 r. przez Sąd Powiatowy w Lublinie Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”.

Pierwszym budynkiem PSM ‘jedność” był wspomniany wcześniej
18 – rodzinny blok, mieszczący się przy ulicy Mickiewicza, w którym pierwsze przydziały lokatorzy otrzymali już we wrześniu 1961 roku.

1962 rok przyniósł ze sobą rozpoczęcie działań nad przygotowaniem dokumentacji terenowo – prawnej i technicznej z myślą o realizacji osiedla mieszkaniowego przy ulicy Nocznickiego (obecnie Piłsudskiego). Prace budowlane zainicjowano postawieniem 45 – rodzinnego bloku, który przekazano do zasiedlenia trzy lata później (w 1964 roku). Z czasem, do tego bloku dołączyło jeszcze 7 następnych, a ich realizacja została zakończona w styczniu 1970 roku. Ogółem swoje miejsce zamieszkania znalazło na tym osiedlu 405 rodzin.

Od dnia 11 grudnia 1966 r. do 15 stycznia 1976 r. Krasnostawska Spółdzielnia funkcjonowała jako Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie, a po tej dacie stała się na Spółdzielnią Mieszkaniową w Krasnymstawie.

W latach 1972 – 1973 oddano do użytku trzy budynki mieszkalne
na osiedlu PCK o łącznej liczbie 199 mieszkań. Po krótkiej przerwie, w latach 1975 – 1978, w mieście zaczęło funkcjonować siedem nowych bloków na osiedlu Chmielna I (łącznie 449 mieszkań).

Od początku lat 70. XX wieku równolegle z budownictwem mieszkaniowym realizowano budownictwo towarzyszące. Już w 1971 roku oddano do użytku pawilon administracyjno – handlowy na osiedlu Piłsudskiego, w którym mieściła się administracja Spółdzielni. Dalsze lata przyniosły kolejne udane inwestycje w danym zakresie.

W 1980 roku przy ulicy Okrzei 25 zaczął funkcjonować nawy pawilon administracyjno – handlowo – usługowy.

Lata 1979 - 1985 zaznaczyły się oddaniem do użytku 13 budynków mieszkalnych, w tym: ośmiu na osiedlu Chmielna II i dwóch wolnostojących, o łącznej liczbie 526 mieszkań, oraz trzech na osiedlu usytuowanym przy ulicy Okrzei (ze 165 mieszkaniami w zasobie).

W 1981 roku na osiedlu Chmielna I wybudowano kolejny pawilon biurowo - techniczny z przeznaczeniem dla grup remontowo – konserwacyjnych. Później zaadaptowano go na cele mieszkaniowe.

Połowa lat 80. Przyniosła ze sobą oddanie do użytku mieszkańcom trzech budynków na osiedlu PCK z liczbą 56 mieszkań.

Druga połowa lat 80. zaznaczyła się w życiu Spółdzielni oddaniem do użytku w latach 1985 – 1989 dziewięciu budynków na osiedlu Chmielna III z 559 mieszkaniami w zasobie.

W 1995 roku przekazano do użytku budynek mieszkalny, mieszczący się przy ulicy Sobieskiego 7A, o liczbie 62 mieszkań – zrealizowany w 100% ze środków własnych Członków Spółdzielni.

Od 16 czerwca 1995 roku, na skutek uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków, do chwili obecnej używana jest nazwa: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie.

W 1998 roku zaczął funkcjonować budynek mieszkalny przy ulicy PCK 11, z mieszkaniami dla 53 rodzin. Dwa lata później kolejnych 36 użytkowników mogło zacząć cieszyć się nowym blokiem wybudowanym przy ulicy Piekarskiego 4.

W połowie 2011 roku, w chwili świętowania swego 50 – lecia Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiadała 49 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 2577 mieszkań.