START     EBOK

Os. Piłsudskiego, Sobieskiego 4a i Piekarskiego

- Piłsudskiego 32 (1970r.)
- Piłsudskiego 34 (1969r.)
- Piłsudskiego 36 (1968r.)
- Piłsudskiego 38 (1968r.)
- Piłsudskiego 40 (1967r.)
- Piłsudskiego 42 (1965r.)
- Piłsudskiego 44 (1965r.)
- Piłsudskiego 46 (1966r.)
- Sobieskiego 4A (1982r.)
- Piekarskiego 4 (2000r.)