START     EBOK

Administracja Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Ryszard Ciechański
Z-ca Prezesa – Adam Szafraniuk
Główny Księgowy – Małgorzata Haładyj

Administracja Spółdzielni
ul. Okrzei 25
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 28 11
Fax: 82 576 28-13

Biuro Obsługi Interesantów
Czynsze i zadłużenia
Sekretariat
Radca Prawny (czwartek)
BHP i sprawy administracyjne   
Księgowość
Kadry i płace

- pokój 1 - wew 38
- pokój 2 - wew 31
- pokój 3 - wew 21
- pokój 5 - wew 41
- pokój 6 - wew 35
- pokój 7 - wew 37
- pokój 10 - wew 43

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
ul. Graniczna 15
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 25 52

 

Dział Ciepłowniczy
ul. Graniczna 13
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 30 67