START     EBOK

Administracja Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Witold Bazan
Z-ca Prezesa – Ryszard Ciechański
Główna Księgowa – Małgorzata Haładyj

Administracja Spółdzielni
ul. Okrzei 25
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 28 11
Fax: 82 576 28-13

Biuro Obsługi Interesantów
Czynsze i zadłużenia
Sekretariat
Płace
Radca Prawny (środa)
BHP i sprawy administracyjne   
Księgowość
Kadry

- pokój 1 - wew 38
- pokój 2 - wew 31
- pokój 3 - wew 21
- pokój 4 - wew 28
- pokój 6 - wew 35
- pokój 6 - wew 35
- pokój 7 - wew 37
- pokój 10 - wew 43

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
ul. Graniczna 15
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 25 52

Kierownik – Andrzej Król

Dział Ciepłowniczy
ul. Graniczna 13
22-300 Krasnystaw
Tel: 82 576 30 67

Kierownik – Adam Szafraniuk