Aukcja na wynajem lokalu użytkowego

KRASNOSTAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRSNYMSTAWIE

ogłasza AUKCJĘ NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO przy ul. Okrzei 25 (I piętro) o powierzchni użytkowej 32,66 m2 cena wywoławcza 7,00zł/m2 + 23% Vat.

Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych) w dniu aukcji do godz. 1000.

Aukcja odbędzie się w dniu 07.12. 2021r. w biurze Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Okrzei 25 o godz. 1100.

REGULAMIN AUKCJI umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Okrzei 25.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Zarząd

Krasnystaw, 23.11.2021r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia