Apel do Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieskzaniowej w Krasnymstawie ponownie zwraca się z prośbą o zgniatanie plastikowych opakowań (szczególnie butelek) wrzucanych do kontenerów na plastiki.

Dokonując powyższego unikniemy bałagnu w altanach śmietnikowych i szybkiego zapełniania kontenerów, co korzystnie wpłynie na koszty składowania i wywozu.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia