Komunikat dla Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje Mieszkańców, że po raz pierwszy w historii swojej działalności zostało zlicytowane Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania z dużym zadłużeniem czynszowym.

Aktualnie prowadzone są czynności odnośnie kolejnych licytacji. Dotyczy to mieszkań również z dużymi zaległościami czynszowymi.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia