Komunikat dotyczący segregacji odpadów

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 01.08.2019 r. w altanach śmietnikowych dostawione będą kontenery w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne „BIO”.

Do kontenerów tych wrzucamy tylko odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, kwiaty.

Zarząd

Krasnystaw, 26.07.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia