Komunikat dotyczący segregacji odpadów biodegradowalnych

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że po 20 października 2019 r. do altan śmietnikowych powrócą kontenery w kolorze brązowym na opady biodegradowalne „BIO”. Kontenery zostały uszczelnione, wyczyszczone i wypłukane.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, żeby podczas wrzucania odpadów biodegradowalnych nie wrzucać wszelkiego rodzaju opakowań, siatek foliowych i innych. Nie należy też składować odpadów płynnych.

Przypominamy, że do kontenerów „BIO” wrzucamy tylko odpady warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, kwiaty.

Przy przestrzeganiu powyższych zasad składowania unikniemy nieprzyjemnego zapachu
i fetoru w altanach śmietnikowych.

Zarząd

Krasnystaw, 07.10.2019

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia