Komunikat dotyczący sprzątania klatek schodowych

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej biorąc pod uwagę szereg uwag ze strony mieszkańców jak też to, że Społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i coraz trudniej jest zadbać o czystość klatek w swoim bloku, ludzie młodsi żyją coraz szybciej w coraz większym biegu i trudno jest znaleźć wolny czas żeby posprzątać klatkę schodową postanowił na przełomie miesiąca października i listopada br. przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, którzy to wypowiedzą się za lub przeciw zleceniu sprzątania klatek schodowych firmie wyspecjalizowanej.

Świadczenie kompleksowej usługi polegałoby na utrzymaniu czystości klatek schodowych
w budynkach mieszkalnych, tj.

- zamiatanie i mycie powierzchni klatek schodowych, usuwanie pajęczyn – 1 raz w tygodniu,

- mycie parapetów na klatkach schodowych – 1 raz w tygodniu,

- mycie balustrad i poręczy – 1 raz w tygodniu,

- mycie drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wejściowych do piwnic – 1 raz na kwartał lub   częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba,

- mycie okien, stolarki okiennej na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych i wiatrołapach – 2 razy w roku lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba.

       Za w/w usługę Wykonawcy proponują kwotę od 7,33 zł brutto do 10,00 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkania. W przypadku zaakceptowania przez mieszkańców w/w usługi, powyższa kwota byłaby przypisana do wymiaru miesięcznego czynszu.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością i dokładnością przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dostarczenia we własnym zakresie wody w ilości dostosowanej do wielkości powierzchni klatki schodowej.

Ankietę przeprowadzą pracownicy Spółdzielni za okazaniem stosownego upoważnienia.

Zarząd

Krasnystaw, 07.10.2019r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia