Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XVI/118/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł od jednego mieszkańca.

W/w stawka będzie obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.

Zarząd

Krasnystaw, dn.07.01.2020r.                                                                                                       

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia