START     EBOK

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXXIV/245/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W/w stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zarząd

Krasnystaw, dn.09.12.2021r.                                                                                                       

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia