Ostrzeżenie dla Mieszkańców

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie przestrzega Naszych mieszkańców przed „domokrążcami” podszywającymi się pod konserwatorów Spółdzielni Mieszkaniowej dokonujących przeglądu instalacji gazowej.

Spółdzielnia dokonuje przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniach po uprzednim zawiadomieniu każdego z osobna poprzez informację podaną w skrzynce pocztowej oraz wywieszeniu informacji w kolorze żółtym na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej danego budynku.

Prosimy jednocześnie żądać od konserwatora upoważnienia do prowadzenia przeglądu instalacji gazowej wydanego przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku pojawienia się osób nieupoważnionych i podejrzanych prosimy o kontakt z Komendą Policji oraz Spółdzielnią.

Zarząd

Krasnystaw, 30.07.2020r.

                                                                                                                                     

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia