START     EBOK

Komunikat dla Mieszkańców KSM

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie zgodnie z obowiązującymi zasadami porządku domowego wynikającymi z Regulaminu Spółdzielni przypomina, że w korytarzach piwnicznych, na klatkach schodowych, w komórkach piwnicznych, w wózkowniach i na balkonach nie wolno przechowywać motocykli, motorowerów, materiałów wybuchowych, paliw oraz gazu w butlach.

W przypadku nie przestrzegania powyższego podejmowane będą odpowiednie kroki prawne.

                                                                                                           Zarząd

Krasnystaw, 27.08.2020 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia