START     EBOK

Informacja dot. sprzątania klatek schodowych

Z uwagi na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen środków czystości, itp. Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe od jednego lokalu mieszkalnego 9 zł ( wzrost o 1 zł ) za świadczone usługi przez Grupę HDJ Piotr Chadaj w zakresie utrzymania porządku i czystości na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

                                                                                                                                                                 Zarząd

Krasnystaw, 09.12.2021 r.

 

 

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia