START     EBOK

Informacja dot. wysyłania korespondencji drogą elektroniczną

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wprowadza z dniem 01.01.2022 r. możliwość doręczania swoim członkom i użytkownikom lokali mieszkalnych korespondencji drogą elektroniczną. Treść regulaminu określającego zasady dostarczania korespondencji drogą elektroniczną do użytkowników lokali mieszkalnych dostępna jest dla wszystkich do wglądu w siedzibie spółdzielni lub na stronie internetowej: www.ksmkrasnystaw.pl . Zachęcamy do skorzystania z powyższej formy.

Zarząd

Krasnystaw, 03.01.2022 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia