Informacja o zmianie Regulaminu Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie

Zarzad Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Nadzorcza Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie na swoim posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmiany w Regulaminie Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie odnośnie rozliczania kosztów zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych.

Zarząd

Uchwała Rady Nadzorczej.

Krasnystaw, 02.10.2017 r. 

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia