START     EBOK

Informacja o wprowadzeniu opłat za wydawane zaświadczenia

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 29.11.2016 r. Rada Nadzorcza naszej Spóldzielni podjęła uchwałę o wprowadzeniu opłat za wydawane zaświadczenia osobom zainteresowanym. 

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca ustalenia opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom zainteresowanym

Zarząd

05.12.2016 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia