START     EBOK

Informacja dla mieszkańców budynków KSM

2020

Informacja dotycząca sprzątania klatek schodowych

Szanowni Mieszkańcy!!!

W oparciu o przeprowadzoną ankietę wśród mieszkańców Rada i Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza z dniem 01.01.2020 r. sprzątanie klatek schodowych.

Za sprzątaniem klatek schodowych przez firmę zewnętrzną opowiedzieli się mieszkańcy 45 budynków mieszkalnych, przeciwko mieszkańcy 4 budynków mieszkalnych (Okrzei 16, PCK 11, Piekarskiego 4, Piłsudskiego 40).

W wyniku złożonych ofert na sprzątanie klatek schodowych Rada Nadzorcza określiła stawkę w wysokości 7,00 zł w skali miesiąca pobieraną od mieszkania za utrzymanie czystości klatek schodowych, przypisaną do czynszu w budynkach,
w których mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzątanie.

Świadczenie kompleksowej usługi polegać będzie na utrzymaniu czystości klatek schodowych poprzez:

- zamiatanie i mycie powierzchni klatek schodowych, usuwanie pajęczyn – 1 raz w tygodniu,

- mycie parapetów na klatkach schodowych – 1 raz w tygodniu,

- mycie balustrad i poręczy – 1 raz w tygodniu,

- mycie drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wejściowych do piwnic – 1 raz na kwartał,

- mycie okien, stolarki okiennej na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych i wiatrołapach – 2 razy w roku.

Szczegółowy harmonogram kolejności sprzątania klatek schodowych zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd

Krasnystaw, 2020-01-07

Komunikat dotyczący segregacji odpadów

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 01.08.2019 r. w altanach śmietnikowych dostawione będą kontenery w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne „BIO”.

Do kontenerów tych wrzucamy tylko odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, kwiaty.

Zarząd

Krasnystaw, 26.07.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia