START     EBOK

Apel do Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieskzaniowej w Krasnymstawie ponownie zwraca się z prośbą o zgniatanie plastikowych opakowań (szczególnie butelek) wrzucanych do kontenerów na plastiki.

Dokonując powyższego unikniemy bałaganu w altanach śmietnikowych i szybkiego zapełniania kontenerów, co korzystnie wpłynie na koszty składowania i wywozu.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Mieszkańców Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ochrona danych

Informacja o zmianie Regulaminu Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie

Zarzad Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Nadzorcza Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie na swoim posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmiany w Regulaminie Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie odnośnie rozliczania kosztów zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych.

Zarząd

Uchwała Rady Nadzorczej.

Krasnystaw, 02.10.2017 r. 

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia