START     EBOK

Komunikat dotyczący segregacji odpadów biodegradowalnych

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że po 20 października 2019 r. do altan śmietnikowych powrócą kontenery w kolorze brązowym na opady biodegradowalne „BIO”. Kontenery zostały uszczelnione, wyczyszczone i wypłukane.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, żeby podczas wrzucania odpadów biodegradowalnych nie wrzucać wszelkiego rodzaju opakowań, siatek foliowych i innych. Nie należy też składować odpadów płynnych.

Przypominamy, że do kontenerów „BIO” wrzucamy tylko odpady warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, kwiaty.

Przy przestrzeganiu powyższych zasad składowania unikniemy nieprzyjemnego zapachu
i fetoru w altanach śmietnikowych.

Zarząd

Krasnystaw, 07.10.2019

Komunikat dotyczący sprzątania klatek schodowych

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej biorąc pod uwagę szereg uwag ze strony mieszkańców jak też to, że Społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i coraz trudniej jest zadbać o czystość klatek w swoim bloku, ludzie młodsi żyją coraz szybciej w coraz większym biegu i trudno jest znaleźć wolny czas żeby posprzątać klatkę schodową postanowił na przełomie miesiąca października i listopada br. przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, którzy to wypowiedzą się za lub przeciw zleceniu sprzątania klatek schodowych firmie wyspecjalizowanej.

Świadczenie kompleksowej usługi polegałoby na utrzymaniu czystości klatek schodowych
w budynkach mieszkalnych, tj.

- zamiatanie i mycie powierzchni klatek schodowych, usuwanie pajęczyn – 1 raz w tygodniu,

- mycie parapetów na klatkach schodowych – 1 raz w tygodniu,

- mycie balustrad i poręczy – 1 raz w tygodniu,

- mycie drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wejściowych do piwnic – 1 raz na kwartał lub   częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba,

- mycie okien, stolarki okiennej na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych i wiatrołapach – 2 razy w roku lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba.

       Za w/w usługę Wykonawcy proponują kwotę od 7,33 zł brutto do 10,00 zł brutto miesięcznie od jednego mieszkania. W przypadku zaakceptowania przez mieszkańców w/w usługi, powyższa kwota byłaby przypisana do wymiaru miesięcznego czynszu.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością i dokładnością przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dostarczenia we własnym zakresie wody w ilości dostosowanej do wielkości powierzchni klatki schodowej.

Ankietę przeprowadzą pracownicy Spółdzielni za okazaniem stosownego upoważnienia.

Zarząd

Krasnystaw, 07.10.2019r.

Komunikat dla Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje Mieszkańców, że po raz pierwszy w historii swojej działalności zostało zlicytowane Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania z dużym zadłużeniem czynszowym.

Aktualnie prowadzone są czynności odnośnie kolejnych licytacji. Dotyczy to mieszkań również z dużymi zaległościami czynszowymi.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia