Komunikat dla Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje Mieszkańców, że po raz pierwszy w historii swojej działalności zostało zlicytowane Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania z dużym zadłużeniem czynszowym.

Aktualnie prowadzone są czynności odnośnie kolejnych licytacji. Dotyczy to mieszkań również z dużymi zaległościami czynszowymi.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Apel do Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieskzaniowej w Krasnymstawie ponownie zwraca się z prośbą o zgniatanie plastikowych opakowań (szczególnie butelek) wrzucanych do kontenerów na plastiki.

Dokonując powyższego unikniemy bałagnu w altanach śmietnikowych i szybkiego zapełniania kontenerów, co korzystnie wpłynie na koszty składowania i wywozu.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Apel dotyczący płatności za wodę

                                                                       

Apel do Mieszkańców niepłacących należności za zużytą w mieszkaniach wodę

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wzywa mieszkańców do natychmiastowego zapłacenia zaległości za zużytą w mieszkaniach wodę w terminie do 10 kwietnia 2019 roku i opłacania jej terminowo wg otrzymanych rachunków.

W przypadku niewywiązania się z powyższego w wyznaczonym terminie, poinformujemy mieszkańców danej klatki schodowej o ilości osób niepłacących za zużytą wodę i przystąpimy do odcięcia dopływu wody zarówno zimnej jak i ciepłej do mieszkania.

Zarząd

Krasnystaw, 28.03.2019 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia