Komunikat dotyczący opłat za wywóz nieczystości

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł od jednego mieszkańca. W/w stawka będzie obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że dostarczony Państwu blankiet na m-c marzec jest nieaktualny . Aktualny blankiet na m-c marzec z wyliczoną należną kwotą wg nowej stawki doręczony zostanie do skrzynki korespondencyjnej w dniu 26-27.02.2019r.

Zarząd

 

Krasnystaw, dn. 25.02.2019 r.                                                                                  

                                                  

                                                                                    

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z zagrożeniem pożarowym Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o bezwzględnym zakazie składowania gabarytów w korytarzach piwnic oraz na klatkach schodowych.

Pozostawione gabaryty zostaną usunięte na wysypisko.

Zarząd

Krasnystaw, 18.02.2019 r.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Mieszkańców Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ochrona danych

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia