START     EBOK

Informacja o wprowadzeniu opłat za wydawane zaświadczenia

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 29.11.2016 r. Rada Nadzorcza naszej Spóldzielni podjęła uchwałę o wprowadzeniu opłat za wydawane zaświadczenia osobom zainteresowanym. 

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca ustalenia opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom zainteresowanym

Zarząd

05.12.2016 r.

Informacja o obowiązku utrzymywania czystości w budynkach mieszkalnych KSM

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi uwagami o niesprzątaniu klatek schodowych przez niektórych mieszkańców, Zarząd Spółdzielni podaje do wiadomości wyciąg z Regulaminu Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dział piąty, Rozdział III "Zasady porzadku domowego" §99 pkt 5:

"UŻYTKOWNICY LOKALI SĄ ZOBOWIĄZANI DO UTRZYMANIA ZAJMOWANEGO LOKALU ORAZ INNYCH UŻYTKOWYCH POMIESZCZEŃ W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM 
I SANITARNYM. SCHODY NALEŻY ZAMIATAĆ I MYĆ RAZ
W TYGODNIU"

Zarząd

Krasnystaw, 31.03.2016 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia